Proza

Meer dan nu vormden juist literaire teksten in het verleden het aangewezen instrument om mensen te troosten, ontroeren, vermaken en onderwijzen en meestal allemaal tegelijk. Maar die wezenlijke functie van literatuur destijds valt slechts te achterhalen als we de wereld van toen daarbij betrekken. En omgekeerd leren we gedachten en gevoelens van onze voorouders heel direct kennen uit hun literaire uitingen. Ik vind dat bovenstaande tekst veel zegt ...zo niet alles over de Indische proza.