Krontjongliederen

Een vroeg Krontjong orkest in Nederlandsch IndiëTijdens mijn optreden met Indische verhalen en gedichten worden er ook Krontjongliederen gezongen(duet) en na afloop wordt het publiek uitgenodigd om deze mee te zingen. Er wordt dan spontaan meegezongen. Vaak worden ouderen erg blij en ontroerd vanwege de herkenning uit vroegere tijden in Indonesie.

Krontjong (keroncong) is een muziekvorm die al ruim vier eeuwen bekend is in Indonesie. Deze van oorsprong Portugese muziek werd vermengd met de inheems muziekelementen. Aanvankelijk waren de teksten in het Indonesische in de vorm van pantuns, dat zijn gedichtjes van vier regels. In de eerste twee regels worden symbolen gebruikt en in de laatste twee regels wordt duidelijk waar die symbolen op slaan.

Een krontjong Een van de opvallendste kenmerken van krontjongmuziek is het 'om de melodie heenspelen' van de begeleidende instrumenten. De suling, de fluit, versterkt het weemoedige wat er vaak in krontjongmuziek zit.
Het krontjong-ensemble bestaat uit gitaar, de iets smallere krontjong-gitaar, viool, fluit pandeiro of tambourijn. De melodie wordt door de viool gespeeld, soms door de fluit, maar meestal speelt de fluit de versieringen. De gitaar en de krontjong-gitaar begeleiden de melodie op haar liefelijke zwerftocht, terwijl de pandeiro als levendig animeerinstrument het ritme versterkt.