Litouws-Lituanian


SUSITIKIMAS

Tu žiūri į mane
aš žiūriu į tave
mes matom vienas kitą
širdys susitinka

Jausmai šoka tarsi muzika
be stryko ir be dirigento
tavo akys sava kalba šneka
žinią atspindi tavo veidas

Tai susitikimas
tarp tavęs ir manęs
tu egzistuoji dėl manęs
aš egzistuoju dėl tavęs/

Šią dainą aš girdėsiu
rytoj
ir poryt

Translation: Paulius Davydavičius
Date: 22-10-2014