Internationaal Poëzie Project

TRANSLATIONPROJECT

"Meeting" is an important subject in my writing. This theme is an inspiration for me because of my own experiences and by reading philosophers Martin Buber and Emanuel Levinas.
When people really meet, something happens that you cannot put into words. The other person moves me. Sometimes I am the other one. By meeting someone, your life can change... Or you can get inspired... That's how the poem 'meeting' is born. 'Meeting' should go on. That explains my wish to get this poem translated in as many languages as possible. That's why I call up everyone who reads this to contribute to this project by translating the poem 'Meeting' in his own language. I hope that readers, translators and subscriber will meet world-wide by this project.
It seems interesting to me to receive different reactions about the meaning of this poem that might be deeper than one should expect in the first instance. At the end of this translating project I will give my vision on the poem mentioned on my internetsite.

VERTAALPROJEKT

Ontmoeting in een belangrijk thema in mijn werk als schrijver en beeldend kunstenaar. Ik ben door dit thema geïnspireerd vanwege mijn eigen ervaringen en door de filosofen Martin Buber en Emanuel Levinas. In de (echte) ontmoeting van mens tot mens gebeurt er altijd iets wat niet in woorden is te vangen.
De ander doet iets aan mij. Soms ben ik de ander. Door de ontmoeting kan je leven soms veranderen... Je kan iets ontvangen van de ander..de ander kan iets van jou ontvangen! Of je kan geïnspireerd raken... Zo is het gedicht 'ONTMOETING' ook geboren. Ontmoeting kan doorgaan... Vandaar mijn wens om dit gedicht in zoveel mogelijke talen te laten vertalen. Ik doe daarom een oproep aan een ieder die dit leest om zijn steentje bij te dragen aan dit vertaalproject door het gedicht 'ONTMOETING' in zijn eigen taal te vertalen. Ik hoop dat hierdoor ook een wereldwijde ontmoeting zal plaats vinden tussen lezers, vertalers en ondergetekende. Het lijkt me interessant om de verschillende reakties te horen over de betekenis van dit 'gedicht' die dieper gaat dan men in eerste instantie zou verwachten.
Aan het einde van dit vertaalproject zal ik dan ook mijn visie op genoemd gedicht op mijn internetsite weergeven.