Bahasa Indonesia

Tijdens mijn optreden in het land heb ik onderstaande gedicht zowel in het Nederlands als in het Bahasa Indonesia (voortaan met B.I. vermeld) voorgedragen en het publiek (Indo’s) uitgelegd dat dit gedicht niet in het Maleis zoals we het vroeger in voormalig Nederlands- Indie spraken geschreven is.

Mijn brief

Dit papier kan niet
zien kan niet liefhebben
deze woorden vliegen
uit mijn hart
zoeken jouw hart
om samen te vliegen
naar de bergen van Bandung

straks ontmoeten wij elkaar
roepen onze familie
om het feest
van ontmoeting te vieren

Suratku

Kertas ini tidak bisa melihat
dan tidak bisa mencintai
kata ini terbang dari
hatiku mencari hatikau
untuk terbang bersama
ke gunung Bandung

nanti kita bertemu
memanggil keluarga kita
untuk mengadakan pesta
pertemuan

Uitleg van het gedicht: Mijn brief = Suratku
In B.I. is het nu Surat aku en samengetrokken wordt het Suratku.

Persoonlijke voornaamwoorden:

Aku, saya = ik (aku = familiar…iemand die je goed kent), saya = altijd goed
Engkau, tuan = jij, U
Dia = hij, zij, het

Kertas ini….dit papier.

Aanwijzende voornaamwoorden: ini = deze, dit. (kortbij)  itu = die, dat. (veraf)

Tidak = neen, niet. tidak-tidak = onzin(nig), nonsens. tidak bisa = kan niet
Bisa = kunnen, mogelijk. mana bisa = hoe is het mogelijk?
Meliat = zien, kijken. meliat-liat = bekijken, rondkijken
Dan = en, tevens, alsmede
Mencintai = houden van, verlangen naar
Komt van het woord cinta = liefde, genegenheid bercinta = verliefd (zijn) op
Tercinta = geliefd, bemind, dierbaar
Kata ini = deze woorden kata = woord, gezegde, uitdrukking, zeggen
Katanya = naar men zegt. Berkata = spreken
Terbang = vliegen, vluchtig, vervliegen
Dari hatiku = uit mijn hart. hati = hart, gemoed. Ku = Aku
Hati-hati = voorzichtig, aandachtig, pas op! Berhati = hart hebben
Mencari = zoeken
Hatikau = jouw hart. kau= van engkau = jouw, jij
Untuk terbang bersama = om samen te vliegen

untuk = voor, om te , tot, als, bijwijze van; ten behoeve van

bersama = samen, gezamelijk, collectief, gemeenschappelijk

Ke gunung Bandung = naar de bergen van Bandung

ke = naar, tot, aan voor,

Nanti kita bertemu = straks ontmoeten wij elkaar
Bertemu = ontmoeten. In het pasar Maleis van vroeger was het ketemu = ontmoeten
memanggil keluarga kita = roepen onze familie. memanggil = roepen. keluarga = familie (afgekort = kel) kita = onze, ons, wij
untuk mengadakan pesta pertemuan = om het feest. untuk = om, voor, als.

pesta =feest. pertemuan = ontmoeting
van ontmoeting te vieren.