Nieuws

2010-02-08

Max Havelaar

AMSTERDAM - In 2010 is het 150 jaar geleden dat het beroemde boek Max Havelaar van Multatuli verscheen. Ook is het precies honderd jaar geleden dat het Multatuli Genootschap werd opgericht. Naar aanleiding daarvan organiseert zijn er tal van activiteiten in zowel Nederland als België.


Het beeld van Multatuli aan de Amsterdamse grachtengordel.

FOTO ANP

2010 in teken van Max Havelaar.
De eerste zin uit de Max Havelaar is een van de bekendste uit 'Multatuli's oeuvre geworden. "Ik ben makelaar in koffij en woon op de Lauriersgracht no 37.
Naar aanleiding van het beroemde boek van Max Havelaar Multatuli zijn er allerlei activiteiten georganiseerd in ons land!
Mogelijk is het ook een idee voor jullie om er een en ander mee te doen voor uw stad, bibliotheek, wereldwinkel en groep etc..
Zelf heb ik een lezing over 150 jaar (boek van) Max Havelaar geschreven en daarin ook verwezen naar het feit dat het het 60 jaar geleden is dat Nederlands Indie aan Indonesie werd overgedragen. Het zijn dus twee onderwerpen in een lezing. Een lezing over Max Havelaar alleen is ook mogelijk!
Zo'n 300.000 Indische Nederlanders zijn er na de tweede wereldoorlog naar Nederland gerepatrieerd!

Repatriëring

Waarom zijn Indische Nederlanders naar Nederland gegaan?
Na de uitroeping van de Indonesische Republiek was het ‘hun land’ niet meer. De leefomstandigheden voor Nederlanders en Indo’s werden steeds moeilijker. Velen waren beroofd, er was hoge werkloosheid, discriminatie en geringe rechtszekerheid. De meesten repatriëerden naar Nederland. Slechts weinigen bleven in Indonesië doch deze zijn veel later als spijtoptanten naar Nederland vertrokken.

Hoeveel Indo’s zijn naar Nederland gekomen? Na de Tweede Wereldoorlog verhuisden tussen 1945 en 1965 ongeveer driehonderd koloniale migranten - Indo's,Molukkers, en totoks - naar Nederland als gevolg van de Japanse bezetting en latere Indonesische onafhankelijkheid in 1945. Overigens staat in het woordenboek Van Dale bij repatriëren: ‘terugkeren naar het vaderland na gevestigd te zijn geweest in overzeese gebiedsdelen’. Voor het overgrote deel van de Indo’s was het de eerste reis naar Nederland, een land dat ze slechts kenden uit de boekjes.

Hoeveel bagage konden ze meenemen? In principe zoveel als men wilde. In de meeste gevallen bezat men – door confiscatie en plundering - niet veel goederen meer na de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische revolutie.

Hoe lang duurde de bootreis? ongeveer 28 dagen of langer afhankelijk of de reis via het suezkanaal verliep of via Zuid -Africa.

Tot zover deze korte inleiding.

Graag zie ik uit naar jullie reactie.